آرشیو برچسب ها : گواهینامه

   زمینه اصلی فعالیت ورد سرت صدور گواهینامه و مدرک بین المللی و داخلی معتبر، همچنین اخذ مجوزات و تاییدیه های مختلف از مراجع و سازمان های بین المللی و داخلی است. به طور کلی فعالیت های ورد سرت به دسته های زیر تقسیم بندی می گردد:  – ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های […]

معرفی کلی گروه ورد سرت:    با توجه به گسترش فعالیت های تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف، نیاز به استانداردسازی، ساماندهی و رتبه بندی شرکت ها و ارگان ها برای ارایه خدمات و تولیدات بهتر تبدیل به یکی از الزامات اساسی دنیای امروزی شده است. همچنین افراد با مهارت های مختلف برای نمایش رزومه […]