آرشیو برچسب ها : صلاحیت

   زمینه اصلی فعالیت ورد سرت صدور گواهینامه و مدرک بین المللی و داخلی معتبر، همچنین اخذ مجوزات و تاییدیه های مختلف از مراجع و سازمان های بین المللی و داخلی است. به طور کلی فعالیت های ورد سرت به دسته های زیر تقسیم بندی می گردد:  – ارائه خدمات آموزشی و برگزاری دوره های […]