گواهینامه کیفیت EFQM

 

آشنایی با EFQM: مدل تعالی سازمانی

اجرای جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی از سال ۱۳۸۲،  امکانی را فراهم کرده است تا بسیاری از سازمان وشرکتهای ایرانی با مدل تعالی سازمانی (EFQM ) آشنا شده و ازاین امکان ابزاری برای  روش های نوین مدیریتی در سازمان خود استفاده کنند. حضور فعال  در  جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی  این است که سازمان های برتر   خود را با  سازمان های دیگر مقایسه کنند تا قدم های بلندی را در مسیر تعالی برداشته و ضمن افزایش توان رقابتی ، بر مقاومت سازمان خود افزوده و دررسیدن به اهداف سازمانی به موفقیت های بیشتری دست یابند

هدف از EFQM چیست؟

هدف از به کار بردن این امکان، این است که یک سازمان میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار می دهد ،

مزایایEFQM چیست؟

نتیجه گرایی
مشتری مداری
ثبات در مقاصد
مدیریت کاربردی بر فرآیندها و واقعیت ها
توسعه و مشارکت بیشتر کارکنان سازمان
یادگیری، نوآوری و بهبود مستمرو چشمگیر
توسعه گسترده در همکاری های تجاری
مسؤولیت های اجتماعی سازمان

 

گواهینامه کیفیت EFQM

  • آکادمی مجازی ایرانیان موفق به دریافت گواهینامه تعهد به تعالی سازمانی (EFQM) شد.

  • این گواهینامه به سازمان هایی اعطا می شود که در مسیر تعالی گام می نهند و با اجرای یکی از روش‌های خودارزیابی، نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج و برنامه‌های بهبود را اولویت بندی و اجرا می کنند.

  • آکادمی مجازی ایرانیان حرکت خود را در مسیر تعالی با اجرای مراحل آماده سازی و برگزاری دوره های آموزشی غیرحضوری آغاز و پس از انجام خودارزیابی به روش کارگاهی نسبت به تعریف پروژه های بهبود اقدام و با برنامه ریزی و اجرای سه پروژه اولویت دار “تدوین برنامه راهبردی موسسه”، “مهندسی مجدد فرآیندهای پژوهش” و “خود ارزیابی براساس مدل تعالی EFQM به روش پروفرما” در فرآیند دریافت گواهی تعهد به تعالی شرکت کرد.

    این موسسه موفقیت کنونی خود را در گرو منابع انسانی شایسته می داند و در نظر دارد در آینده نزدیک، با اجرای دیگر پروژه های بهبود شناسایی شده، به دریافت تقدیرنامه های تعالی دست یابد.