گروه آموزشی مدیریت

دوره حسابرسی مالیاتی

دوره حسابرسی مالیاتی شما را با انواع سیستم های مالیاتی و نوشتن دفاتر مالیاتی به صورت کامل آشنا می کند. در این دوره مدرس دوره با استفاده از مثال های عملی مخاطب را به صورت کامل با مباحث مالیاتی آشنا می سازد. همچنین کلیه فرم های مورد نیاز برای حسابرسی و پلمب دفاتر مالیاتی در بسته آموزشی موجود می باشد

 

سرفصل های دوره:

سرفصل اول:  آشنایی با دفاتر مالیاتی

سرفصل دوم: آشنایی با مدیریت حسابداری

سرفصل سوم: حسابداری پیشرفته

سرفصل چهارم: دفاتر مالیاتی

سرفصل پنجم:  آشنایی با دفاتر مالیاتی

سرفصل ششم: آشنایی با مدیریت حسابداری

سرفصل هفتم: حسابداری پیشرفته

سرفصل هشتم: دفاتر مالیاتی

سرفصل نهم:  آشنایی با دفاتر مالیاتی

سرفصل دهم: آشنایی با مدیریت حسابداری

سرفصل یازدهم: حسابداری پیشرفته

سرفصل دوازدهم: دفاتر مالیاتی

 

در این دوره مدرس دوره با استفاده از مثال های عملی مخاطب را به صورت کامل با مباحث مالیاتی آشنا می سازد. همچنین کلیه فرم های مورد نیاز برای حسابرسی و پلمب دفاتر مالیاتی در بسته آموزشی موجود می باشد.

 

این دوره به صورت غیرحضوری و آموزش از طریق بسته های قدرتمند آموزشی آکادمی مجازی ایرانیان تدریس میشود.

نحوه ثبت نام در دوره ها

گواهینامه های همراه دوره (پس از قبولی در آزمون):

آکادمی مجازی ایرانیان – مشاهده اطلاعات

سازمان فنی و حرفه ای کشور – مشاهده اطلاعات

شرکت QAL انگلستان – مشاهده اطلاعات

آکادمی BOW آمریکا – مشاهده اطلاعات

شرکت DNW کانادا – مشاهده اطلاعات

 

                       نحوه ثبت نام                             مشاهده نمونه گواهینامه های دوره                         فرم ثبت نام