هیت علمی جامع و قدرتمند

هیت علمی جامع و قدرتمند

  این آموزشگاه با بهره گیری از اساتید توانمند و مجرب در رشته های تخصصی مختلف به صورت اختصاصی اقدام به تدریس هر دوره نموده است. با امید به این مهم که در رشد نیروی متخصص و شکوفایی صنعت نقش کوچکی ایفا نماید.

لیست برخی از اساتید محترم موسسه به همراه رزومه ایشان به شرح زیر می باشد: