همکاری با نهاد های دولتی

همکاری با نهاد های دولتی

آکادمی مجازی ایرانیان با تکیه بر دانش و تلاش کارشناسان، ارتقاء دانش اعضاء خود را سرلوحه تفکر و تعهد خود قرار داده است. بدین منظور مصمم است با برپایی دوره های آموزشی، مبتنی بر نیاز اعضاء و کیفیت بالا، برگزار نماید. این موسسه مجازی تحت نظر ادارات و سازمانها نهادهای دولتی ایران و اروپا مدارک بین المللی خود را اعطاء می نماید . با تداوم این دوره­های آموزشی اهداف ذیل را دنبال می نماید;

  • ایجاد فضای مجازی تخصصی مهارتی جهت ایجاد انگیزه در فراگیری اعضاء

  • تعیین نیاز مهارتی، دانش با برنامه ریزی و اجرای نظامند آن بر مبنای کلیه مشاغل تعریف شده مطابق با الزامات استاندارد و مشتری

  • پرورش و توانمند سازی اعضاء متخصص از طریق برگزاری دوره های علمی و کاربردی

  • بهینه سازی هزینه آموزشی از طریق افزایش سطح کنترل هزینه و صرفه جویی در زمان

  • مشارکت و همکاری با موسسات عالی و دانشگاههای برتر کشور و اروپا