نماد اعتماد الکترونیکی

نماد اعتماد الکترونیکی

این آموزشگاه در سامانه تجارت الکترونیک وزارت صنایع و معادن ثبت گردیده و بزودی قابل استعلام برای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد.