نحوه پرداخت غیرآنلاین

 

پرداخت حضوری

    برای پرداخت هزینه دوره یا خدمات درخواستی به صورت حضوری فقط کافی است با مراجعه به یکی از شعب بانک های معرفی شده زیر و یا یک دستگاه عابر بانک (عضو شبکه شتاب) به یکی از حساب های زیر وجه مورد نظر را واریز نموده و سپس از طریق فرم ثبت نام در دوره مورد نظر خود ثبت نام فرمائید:

  

شماره حساب های موسسه
ردیف

نام بانک

شماره حساب
(جاری)

شماره عابربانک
(شبکه سراسری شتاب)

نام صاحب حساب
(مدیر موسسه)
ملت 42263846
 7011 3880 3379 6104
محمد ادب آوازه
ملی 107584258004  

 8717 1878 9918 6037
محمد ادب آوازه
صادرات 103327982004
1333 0470 6917 6037
محمد ادب آوازه
سپه 1522800089310
 3411 2371 1010 5892
محمد ادب آوازه
تجارت 5647035436
 5096 3060 5331 6273
محمد ادب آوازه
اقتصاد نوین 1301149704951   محمد ادب آوازه
سامان 95222018609321
 5622 1202 8610 6220
محمد ادب آوازه

      لطفاً توجه فرمائید از آنجایی که نام واریز کننده و مبلغ واریزی به حساب از طریق بانک مشخص می شود، برای داوطلبینی که نام “واریز کننده” وجه (یا نام صاحب حساب هنگام انتقال وجه) با نام “ثبت نام کننده” در دوره یکی باشد، نیاز به ارسال اسکن فیش واریزی از طریق فرم ثبت نام نیست. در اینصورت می توانید قسمت “ارسال فیش واریزی” در فرم ثبت نام را خالی بگذارید.

 

 

لمات کلیدی: نحوه ثبت نام – پرداخت – پرداخت آنلاین – درگاه – درگاه بانک ملت – پرداخت هزینه دوره – حساب ها – ملی – ملت – صادرات – اقتصادنوین – سامان – تجارت – سپه – هزینه دوره ها – هزینه – شماره حساب ملت – شماره حساب ملی – شماره حساب سپه – شماره حساب صادرات – شماره حساب ملی – شماره حساب اقتصاد نوین – شماره حساب تجارت – شماره کارت – کارت عضو شتاب – شماره حساب موسسه – شماره حساب جهت واریز هزینه دوره ها – شماره حساب جدید – بانک – پرداخت غیرحضوری – عابر بانک – خدمات پرداخت غیرحضوری