نحوه پرداخت غیرآنلاین

 

پرداخت حضوری

    برای پرداخت هزینه دوره یا خدمات درخواستی به صورت حضوری فقط کافی است با مراجعه به یکی از شعب بانک های معرفی شده زیر و یا یک دستگاه عابر بانک (عضو شبکه شتاب) به یکی از حساب های زیر وجه مورد نظر را واریز نموده و سپس از طریق فرم ثبت نام در دوره مورد نظر خود ثبت نام فرمائید:

  

شماره حساب های موسسه
ردیف

نام بانک

شماره حساب
(جاری)

شماره عابربانک
(شبکه سراسری شتاب)

نام صاحب حساب
(مدیر موسسه)
ملت ۴۲۲۶۳۸۴۶
 ۷۰۱۱ ۳۸۸۰ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴
محمد ادب آوازه
ملی ۱۰۷۵۸۴۲۵۸۰۰۴  

 ۸۷۱۷ ۱۸۷۸ ۹۹۱۸ ۶۰۳۷
محمد ادب آوازه
صادرات ۱۰۳۳۲۷۹۸۲۰۰۴
۱۳۳۳ ۰۴۷۰ ۶۹۱۷ ۶۰۳۷
محمد ادب آوازه
سپه ۱۵۲۲۸۰۰۰۸۹۳۱۰
 ۳۴۱۱ ۲۳۷۱ ۱۰۱۰ ۵۸۹۲
محمد ادب آوازه
تجارت ۵۶۴۷۰۳۵۴۳۶
 ۵۰۹۶ ۳۰۶۰ ۵۳۳۱ ۶۲۷۳
محمد ادب آوازه
اقتصاد نوین ۱۳۰۱۱۴۹۷۰۴۹۵۱   محمد ادب آوازه
سامان ۹۵۲۲۲۰۱۸۶۰۹۳۲۱
 ۵۶۲۲ ۱۲۰۲ ۸۶۱۰ ۶۲۲۰
محمد ادب آوازه

      لطفاً توجه فرمائید از آنجایی که نام واریز کننده و مبلغ واریزی به حساب از طریق بانک مشخص می شود، برای داوطلبینی که نام “واریز کننده” وجه (یا نام صاحب حساب هنگام انتقال وجه) با نام “ثبت نام کننده” در دوره یکی باشد، نیاز به ارسال اسکن فیش واریزی از طریق فرم ثبت نام نیست. در اینصورت می توانید قسمت “ارسال فیش واریزی” در فرم ثبت نام را خالی بگذارید.

 

 

لمات کلیدی: نحوه ثبت نام – پرداخت – پرداخت آنلاین – درگاه – درگاه بانک ملت – پرداخت هزینه دوره – حساب ها – ملی – ملت – صادرات – اقتصادنوین – سامان – تجارت – سپه – هزینه دوره ها – هزینه – شماره حساب ملت – شماره حساب ملی – شماره حساب سپه – شماره حساب صادرات – شماره حساب ملی – شماره حساب اقتصاد نوین – شماره حساب تجارت – شماره کارت – کارت عضو شتاب – شماره حساب موسسه – شماره حساب جهت واریز هزینه دوره ها – شماره حساب جدید – بانک – پرداخت غیرحضوری – عابر بانک – خدمات پرداخت غیرحضوری