سایر گواهینامه های آموزشی

سایر گواهینامه های آموزشی

 

>>  ارائه مدرک بین المللی

 

 انواع گواهینامه های بین المللی  دوره های غیر حضوری

   در حال حاضر شرکت های اروپایی با حذف روش سنتی و استفاده از اینترنت، به دانشجویان خود در سرتاسر دنیا مطالب آموزشی را به صورت زنده انتقال می دهند. در داخل کشور به علت محدودیت سرعت اینترنت امکان برگزاری این کلاس ها به صورت فوق وجود نداشته، لذا این موسسه اقدام به تهیه بسته های آموزشی شامل فیلم های تدریس دوره، کارگاه های عملی، انجام مثالهای کاربری و … نموده که داوطلبین خود را به این وسیله آموزش می دهد لذا این دوره ها به هیچ وجه با سایر دوره های مجازی قابل مقایسه نبوده و کلیه مطالب به صورت کلاسی به داوطلبین آموزش داده می شود و از مراجع ذیل صلاح زیر گواهینامه  صادر می شود:

 

 • گواهینامه های موسسه آکادمی مجازی ایرانیان (فارسی / لاتین)
 • گواهینامه انجمن آزمایش های غیر مخرب آمریکا ASNT (لاتین)
 • گواهینامه شرکت BOW از طرف انجمن جوشکاری انگلستان TWI (لاتین)
 • گواهینامه از طرف دانشگاه صنایع معادن ایران(فارسی /لاتین)
 • گواهینامه از طرف انجمن ملی کیفیت ایران(لاتین)
 • گواهینامه جایزه کیفیت ایران
 • گواهینامه های ISO
 • گواهینامهEFQM
 • گواهینامه پایان دوره آموزشی از آکادمی QALانگلستان(لاتین)
 • گواهینامه پایان دوره آموزشی از آکادمی Alliance امریکا (لاتین)

 • گواهینامه TUV المان
 • گواهینامه EQUAL استرالیا
 • گواهینامه DNW اتریش
 • گواهینامه پایان دوره آموزشی از ics کانادا ( لاتین )