سایر دوره های مدیریت

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی مدیریت حرفه ای کسب و کار

350 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/ بین المللی 378000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت پروژه

70 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بازاریابی و فروش

60 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 144000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار(عمومی)

200ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 174000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت هتلداری

80 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 156000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار(استراتژی)

200 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 174000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار پیشرفته

200ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 174000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

80 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کیفیت

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری استاندارد/بین المللی 144000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بازرگانی

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بیمه

120 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت جهانگردی

120 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 174000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت و سرپرستی سازمان

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی

60ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت آموزشی

200 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 174000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات

90ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

40 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت امور شهری

40 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 120000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی کارآفرینی

60 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت رسانه

60ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با امور گمرکی

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت امور فرهنگی

60 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ایده ها ی کسب و کارآفرینی

50 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت رستوران داری

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بانکداری الکترونیکی

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت اخلاق حرفه ای

75 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مالی و ریسک

80 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت امور اداری

دوره جدید

60 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار (بازاریابی)

200 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 174000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت دانش

45 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مهارت های فردی مدیران

80 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت سازمانهای ورزشی

60 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت دولتی

60ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی

دوره جدید

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت سرمایه در بورس(تحلیل تکنیکال)

70 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ریسک

80 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ارزش

50ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 144000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت انبار

40ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 125000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش بانکداری

120ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 195000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت سرمایه های فکری

50 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت زنجیره تأمین SCM

20 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت گردشگری

30 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کسب و کار ورزشی

200 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 174000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت تحول

60 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت نام تجاری و برند سازی

50ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش فروش

130ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 195000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

50ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش ساخت و عمران

60 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 325000 ثبت نام

دوره آموزشی تکنیک های فروش در ایران

50ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 114000 ثبت نام

دوره آموزشی بورس

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت تور و گردشگری

30 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع (TQM)

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری استاندارد/بین المللی 144000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت صنعتی

50ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 125000 ثبت نام

دوره آموزشی تحلیلگر بورس (فاندامنتال)

50ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ITIL

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

30 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ایمنی

40 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 115000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت زمان

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 114000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت تکریم ارباب رجوع

40 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 108000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مالی و مدیریت کاهش هزینه ها

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 108000 ثبت نام

طرح کسب و کار با Business Plan

60 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت بانکداری

70 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی تحقیقات بازاریابی

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول مارکتینگ

40 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 144000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت مذاکرات و جلسات

40 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی تجارت الکترونیک

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اسناد تجاری

40 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی آسیب شناسی ورزشی

60 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش بازار سرمایه

80ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 185000 ثبت نام

دوره آموزشی اقتصاد برای مدیران

40ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 125000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیر حسابرسی

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 122000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با صنعت مد و پوشاک

30 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت سبز

دوره جدید

40 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 125000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت شهروندی

دوره جدید

50 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 110000 ثبت نام

دوره آموزشی حقوق بین الملل خصوصی

70 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت اسلامی

دوره جدید

70ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت ادعا در پروژه

دوره جدید

80 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با تکنیک ارتباطی زبان بدن

50ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی اصول و استراتژی های بازاریابی

80 ساعت آموزش مجازی , LMS ملی/بین المللی 162000 ثبت نام

دوره آموزشی سنجش اثربخشی آموزش به شیوه ROI

دوره جدید

30ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه

دوره جدید

30ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 114000 ثبت نام

دوره آموزشی بازاریابی و حضور موثر در نمایشگاه

دوره جدید

30ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 108000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با مهندسی فاکتورهای انسانی

دوره جدید

40ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 114000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت برپایی نمایشگاه ها

دوره جدید

30ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 108000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت شایستگی

دوره جدید

35 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 126000 ثبت نام

دوره آموزشی روابط بین الملل

دوره جدید

40 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 110000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت کارتیمی

دوره جدید

40 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 114000 ثبت نام

دوره آموزشی ایرانگردی

دوره جدید

200ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 198000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اینکوترمز

دوره جدید

60ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیر فروشگاه اینترنتی

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی حقوق ورزشی

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری استاندارد/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی آیین دادرسی کیفری

دوره جدید

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری استاندارد/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی کارشناس ارزیاب بیمه اشخاص

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول حقوق تجارت بین الملل

120 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 145000 ثبت نام

دوره آموزشی اصول و مبانی اقتصاد

دوره جدید

40ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 125000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول حقوق خصوصی

100ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 140000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول حقوق داوری

100ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 130000 ثبت نام

دوره آموزشی مدیریت حرفه ایی گرایش بیمه

120ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 195000 ثبت نام

دوره آموزشی آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت

40 ساعت آموزش مجازی , غیر حضوری ملی/بین المللی 130000 ثبت نام