سایر دوره های زبان

 

 

نام دوره آموزشی تعداد ساعت آموزش شیوه آموزش گواهینامه پایان دوره قیمت به تومان  

دوره آموزشی زبان انگلیسی پیشرفته سطح 1

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی زبان انگلیسی مقدماتی سطح 1

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی زبان متوسط سطح 1

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی آمادگی برای آزمون تافل

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 130000 ثبت نام

دوره آموزشی زبان مقدماتی سطح 2

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 138000 ثبت نام

دوره آموزشی مترجمی زبان انگلیسی پیشرفته

40ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 102000 ثبت نام

دوره آموزشی زبان تخصصی مالی و اقتصاد

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی مترجمی زبان انگلیسی

100ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 132000 ثبت نام

دوره آموزشی گرامر زبان انگلیسی مقدماتی

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 114000 ثبت نام

دوره آموزشی تربیت دبیر (Teaching For Esl)

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 108000 ثبت نام

دوره آموزشی آمادگی برای آزمون آیلتس

40 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 140000 ثبت نام

دوره آموزشی زبان تخصصی گردشگری

50ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 135000 ثبت نام

دوره آموزشی زبان تخصصی تجارت

50 ساعت آموزش مجازی , غیرحضوری ملی/بین المللی 140000 ثبت نام