ساماندهی وزارت ارشاد

ثبت در ساماندهی سایت های وزارت ارشاد

سایت آکادمی مجازی ایرانیان ثبت شده در ساماندهی وزارت ارشاد و فرهنگ می باشد و از لینک زیر قابل استعلام میباشد:

samandehi.ir