دوره حسابرسی مالیاتی

دوره-آموزشی-نرم-افزار-etabs

دوره آموزشی نرم افزار ETABS که از مشخصات این نرم افزار میتوان به شناخت المان های ساختمان و طبقات،محاسبه خودکار جرم و مرکزانتقال بار های ثقلی از کف ها به تیر ها،تولید و  توزیع بار های جانبیبین تراز از طبقات و…..اشاره کرد

 

دوره آموزشی تکنیک های فروش در ایران

سرفصل های دوره:

سرفصل اول: آشنایی با مفاهیم پایه مهندسی زلزله و آیین نامه ۲۸۰۰

سرفصل دوم: بررسی و نحوه کاربرد ضوابط آیین نامه های ۲۸۰۰ و مقررات ملی ساختمان

سرفصل سوم: آشنایی و بررسی  قدمهای اولیه در طراحی ساختمانهای بتنی و فولادی

سرفصل چهارم: مدل کردن ساختمان مورد نظر بصورت سه بعدی در نرم افزار ایتبس

سرفصل پنجم:  آشنایی با تحلیل های تقریبی بصورت دستی و نرم افزارهای جانبی

سرفصل ششم: آشنایی و بررسی ضوابط بارگذاری ساختمان های متعارف (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان)

سرفصل هفتم: تعریف شرایط موجود در ساختمان و نحوه اعمال و اختصاص آنها به المان های سازه

سرفصل هشتم: بررسی و اعمال آنالیز استاتیکی معادل بر مدل شبیه سازی شده ساختمان در ایتبس

سرفصل نهم:  اعمال آنالیز ساختمان و چگونگی کنترل آن در نرم افزار ایتبس

سرفصل دهم: بررسی نتایج آنالیز و چگونگی رفع مشکلات و ایرادات حاصله

سرفصل یازدهم: آشنایی و بررسی ترکیبات بارگذاری و نحوه اعمال آنها طبق آیین نامه های موجود

سرفصل دوازدهم: نحوه کنترل المانهای طراحی شده و بررسی چگونگی رفع مشکلات و ایرادات موجود

 سرفصل سیزدهم: اعمال و بررسی چگونگی طراحی دیوار برشی در نرم افزار ایتبس

 سرفصل چهاردهم: آشنایی و بررسی ضوابط نقشه های اجرایی حاصل از طراحی ساختمان در ایتبس

 سرفصل پانزدهم: آشنایی با انواع خروجی های نرم افزار ایتبس و کاربرد آنها

سرفصل شانزدهم: گرفتن خروجی از ایتبس جهت طراحی فوتداسیون در نرم افزار سیف

سرفصل هفدهم: مدلسازی و تعریف شرایط موجود در فونداسیون ساختمان در نرم افزار سیف

سرفصل هجدهم: طراحی فونداسیون و بررسی نتایج آن

سرفصل نوزدهم: گرفتن خروجی های مورد نیاز از مدل فونداسیون در سیف

سرفصل بیستم: آشنایی و بررسی ضوابط تهیه نقشه های اجرایی فونداسیون

 

 

در این دوره مدرس دوره با استفاده از مثال های عملی مخاطب را به صورت کامل با نرم افزار آشنا می سازد. همچنین کلیه مفاهیم مهندسی زلزله را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

 

این دوره به صورت غیرحضوری و آموزش از طریق بسته های قدرتمند آموزشی آکادمی مجازی ایرانیان تدریس میشود.

نحوه ثبت نام در دوره ها

گواهینامه های همراه دوره (پس از قبولی در آزمون):

آکادمی مجازی ایرانیان – مشاهده اطلاعات

سازمان فنی و حرفه ای کشور – مشاهده اطلاعات

شرکت QAL انگلستان – مشاهده اطلاعات

آکادمی BOW آمریکا – مشاهده اطلاعات

شرکت DNW کانادا – مشاهده اطلاعات

 

                       نحوه ثبت نام                             مشاهده نمونه گواهینامه های دوره                         فرم ثبت نام

 

کلمات کلیدی صفحه: دوره آموزشی  نر م افزار ETABS|آموزش نرم افزار ETABS|آشنایی با مفاهیم پایه مهندسی زلزله|آیین نامه ۲۸۰۰|طراحی ساختمانهای بتنی و فولادی|چگونگی کنترل  در نرم افزار ایتبس|نرم افزار ایتبس |مهندسی زلزله|