دوره آموزشی تاثیر رنگ در دکوراسیون

  • ‌‌‌‌‌‌‌نام دوره : 

    دوره آموزشی تاثیر رنگ در دکوراسیون

  • ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : آموزش مجازی , غیرحضوری
  • ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : ۴۰ ساعت
  • ‌‌‌‌‌‌‌مدرس دوره : 

سر فل دوره:

۱- کاربرد رنگ در دکوراسیون

۲- روانشناسی رنگها

۳- هارمونی رنگ ها

۴- تاثیر رنگ در بازدهی سازمان

۵- مفاهیم رنگ در ملل

۶- رنگهای مناسب اطاق خواب