دوره آموزشی تاثیر رنگ در دکوراسیون

  • ‌‌‌‌‌‌‌نام دوره : 

    دوره آموزشی تاثیر رنگ در دکوراسیون

  • ‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : آموزش مجازی , غیرحضوری
  • ‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 40 ساعت
  • ‌‌‌‌‌‌‌مدرس دوره : 

سر فل دوره:

1- كاربرد رنگ در دكوراسيون

2- روانشناسي رنگها

3- هارموني رنگ ها

4- تاثير رنگ در بازدهي سازمان

5- مفاهيم رنگ در ملل

6- رنگهاي مناسب اطاق خواب