دریافت پروانه آموزشگاه شماره ۴۶۷ از وزارت کار و امور اجتماعی

گواهینامه فنی و حرفه ای

در این این آکادمی دارای پروانه رسمی آموزشگاه فنی و حرفه ای از وزارت محترم کار و امور و اجتماعی می باشد. که این امکان برای صدور گواهینامه فنی و حرفه ای در دوره های دارای مجوز نیز وجود خواهد داشت. همکاران ما در تلاش هستند به زودی مجوز برگزاری تمامی دوره های آموزشی را به صورت غیرحضوری و با گواهینامه فنی و حرفه ای دریافت نمایند. اضافه شدن گواهینامه های وزارت علوم از جمله برنامه های اصلی این آکادمی خواهد بود.