تولید بسته های آموزشی اختصاصی

تولید بسته های آموزشی اختصاصی

از آنجایی که در آموزش غیر حضوری ارتباط غیر مستقیم میان دانشجو و استاد برقرار می باشد لذا جهت بهبود انتقال مطالب و آموزش دانشجویان نیاز به ابزار های مجازی  مانند فیلم های مالتی مدیا،کارگاه های عملی ،مثال های عملی،جزوات الکترونیکی و غیره است با توجه به این که فراهم کردن این مطالب و سرفصل های آموزشی دارا حجم زیادی میباشد لذا کلیه آنها در قالب بسته های تخصصی آموزشی به صورت دسته بندس شده مطابق با سرفصل آموزشی معرفی شده برای هر دوره آموزشی تهیه گردیده و برای آموزش مخاطبان در اختیار انها قرار داده می شود.

تولید بسته های جامع و قدرتمند آموزشی از جمله توانمندی و مزیت انحصاری آین آموزشگاه می باشد که آن را از سایر آموزشگاه های مشابه متمایز نموده است. از آنجایی که این بسته های آموزشی بصورت تخصصی بوده و هر سال نیازمند بروز رسانی می باشد، لذا نیاز به کار تخصصی ویژه ای داشته که تنها گروه های تخصصی برای تهیه آنها صلاحیت لازم را خواهند داشت.

یکی از بزگترین افتخارات آموزشی این آکادمی دارا بودن قویترین گروه های تخصصی در سراسر کشور جهت تهیه بسته های آموزشی مجازی است. به همین دلیل آکادمی مجازی ایرانیان از سایر آموزشگاه ها متمایز خواهد بود.