تامین نیروی متخصص

تامین نیروی متخصص

 >>نحوه معرفی جهت استخدام در پروژه های نفتی

 

   از آنجایی که این موسسه در برگزاری دوره های غیرحضوری و تربیت نیروهای متخصص برای شرکت های فعال در پروژه های نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی همکاری نزدیک داشته و در صورت نیاز آن سازمان یا شرکت ها از این موسسه جهت استخدام نیروی متخصص انسانی درخواست همکاری می نمایند. لذا کلیه علاقمندان به فعالیت در زمینه پروژه های مرتبط می توانند با ثبت نام در بانک اطلاعاتی نیروهای متخصص صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش در صورت نیاز به تخصص ایشان با شرکت ها یا سازمان های مربوطه همکاری نموده یا استخدام شوند.