اهداف آکادمی ایرانیان

اهداف آکادمی مجازی ایرانیان عبارتست از:

 

  • از بین بردن مرزها و فواصل جغرافیایی و فراهم آوردن امكانات آموزشي سراسری.
  • برنامه‎ریزی جهت استفاده و بهره مندي فراگيران غيرمحدود، از آموزش‎هاي تخصصی مورد نیاز جهت تربیت و ارتقاء نیروی متخصص
  • كاهش هزينه‎هاي آموزشي با توجه به عدم محدوديت مكاني و زماني.
  • فراهم آوردن زمينه‎ي بهره‎وري گسترده و مؤثر از آموزش‎هاي تخصصي صنعت با استفاده از فناوري نوين.
  • ايجاد امكان آموزش‎هاي تخصصي صنعت براي مهندسین و تکنیسین مستقر در مناطقي كه فاقد امكانات و منابع آموزشي مي‎باشند.