اهداف آکادمی ایرانیان

اهداف آکادمی مجازی ایرانیان عبارتست از:

 

  • از بین بردن مرزها و فواصل جغرافیایی و فراهم آوردن امکانات آموزشی سراسری.
  • برنامه‎ریزی جهت استفاده و بهره مندی فراگیران غیرمحدود، از آموزش‎های تخصصی مورد نیاز جهت تربیت و ارتقاء نیروی متخصص
  • کاهش هزینه‎های آموزشی با توجه به عدم محدودیت مکانی و زمانی.
  • فراهم آوردن زمینه‎ی بهره‎وری گسترده و مؤثر از آموزش‎های تخصصی صنعت با استفاده از فناوری نوین.
  • ایجاد امکان آموزش‎های تخصصی صنعت برای مهندسین و تکنیسین مستقر در مناطقی که فاقد امکانات و منابع آموزشی می‎باشند.