درباره آموزش مجازی

 

1- تعریف:
    آموزش غيرحضوري يا آموزش از راه دور روش غيرمستقيم آموزشي نظام­مندي است كه بر اساس جدايي جغرافيايي استاد و فراگير استوار است و روابط آموزشي بين اساتید و فراگيران بر پايه استفاده از فناوري نوين و وسايل ارتباطي و كمك آموزشي شكل مي­گيرد. که این واحد با این ابزار سطح گسترده‎ای از مخاطبین را تحت پوشش قرار می‎دهد.

    آموزش غيرحضوري يا آموزش از راه دور روش غيرمستقيم آموزشي نظام مندي است كه بر اساس جدايي جغرافيايي استاد و فراگير استوار است و روابط آموزشي بين اساتید و فراگيران بر پايه استفاده از فناوري نوين و وسايل ارتباطي و كمك آموزشي شكل مي گيرد. که این مرکز با این ابزار سطح گسترده‎ای از مخاطبین را تحت پوشش قرار می‎دهد.

 

2- اهداف:
1.  از بین بردن مرزها و فواصل جغرافیایی و فراهم آوردن امكانات آموزشي سراسری.
2.  برنامه ‎ریزی جهت استفاده و بهره مندي فراگيران غيرمحدود، از آموزش‎هاي تخصصی مورد نیاز جهت تربیت و ارتقاء  نیروی متخصص
3.  كاهش هزينه‎ هاي آموزشي با توجه به عدم محدوديت مكاني و زماني.
4.   فراهم آوردن زمينه‎ ي بهره‎وري گسترده و مؤثر از آموزش‎هاي تخصصي صنعت با استفاده از فناوري نوين.
5.  ايجاد امكان آموزش‎هاي تخصصي صنعت براي مهندسین و تکنیسین مستقر در مناطقي كه فاقد امكانات و منابع آموزشي مي‎باشند. 

 

3- شرح وظایف:
1.     اطلاع رساني و ثبت نام از علاقمندان شرکت در دوره‎های آموزشی
2.     نيازسنجي آموزش‎هاي غيرحضوري با توجه به مقتضيات گروه‎های هدف
3.     تدوين اولويت‎هاي آموزشي دوره با توجه به نتايج نيازسنجي
4.     شناسايي و طبقه بندي مشكلات آموزشي بخش غيرحضوري و هماهنگي با گروه مشاوران جهت ارائه راهكارهاي مناسب
5.     برنامه ‎ریزی جهت برگزاری دوره‎های آموزشی عمومی و انگیزه سازی جهت تحت پوشش قرار دادن تمامی گروه‎های هدف
6.     ایجاد بانک اطلاعاتی از شرکت کنندگان و اساتید دوره‎های آموزشی