اضافه شدن دوره های رشته مدیریت

دوره آموزشی مجازی

این پلان ها دارای امکانات بیشتر نسبت به پلان های معمولی بوده هزینه کمتری نسبت به دیگر پلان ها دارد، فروش این پلان ها به صورت محدود می باشد.

میزبانی ویژه لینوکس پلان هایی هستند که نسبت به میزبانی های معمولی از نظر امکانات و خدمات بهتر هستند و از طرفی نیز هزینه آن ها نسبت به پلان های مشابه معمولی کمتر می باشد.

تنها نکته در زمینه میزبانی ویژه لینوکس این است که تعداد هاست های موجود در این پلان محدود بوده و تنها در اعیاد ملی و مذهبی به صورت محدود امکان خرید این پلان ها وجود دارد و پس از پر شدن تعداد مورد نظر این صفحه غیر فعال خواهد شد.