آموزشگاه فنی و حرفه ای

آموزشگاه فنی و حرفه ای

در دنیای مجازی امروز کاربران اینترنتی با حجم زیادی از تبلیغات در خصوص آموزش های مجازی و حضوری مواجه هستند.اما آیا تمامی این تبلیغات قابل اطمینان و دارای کیفیت مططلوب برای برآوردن نیاز های آنها هستند؟

در جواب بایستی به این نکته اشاره نمود که طبق اعلام مراجع مربوط به آموزشگاه های سراسر کشور بیش از ۸۰% آموزشگاه ها فاقد مجوزات لازم بوده و فعالیت آنها غیر قانونی میباشد. جالب اینجاست که تبلیغ های فراوان این آموزشگاه های غیر قانونی در بسیاری از سایت های معتبر نیز مشاهده گردیده و از این طریق این 
آموزشگاه ها سعی نموده اند با تبلیغات گران قیمت در سایت های پر بازدید کسب اعتبار نمایند ولی در هر صورت فعالیت آموزشگاه های بدون مجوز غیر قانونی و فاقد نظارت بر کیفیت آموزشی هستند.

آکادمی مجازی ایرانیان با افتخار اعلام میدارد که جزء اولین آموزشگاه های سراسر کشور است که مستقیماً  دارای مجوز پروانه آموزشگا هی ار  سازمان محترم فنی و حرفه ای کشور است لذا کاربران گرامی به راحتی میتوانند پروانه آموزشگاه را مشاهده و از سازمان فنی و حرفه ای استعلام نمایند.

تصویر پروانه آکادمی مجازی ایرانیان را در قسمت زیر مشاهده می نمایید: