اعتبار آکادمی ایرانیان

آکادمی آموزش ایرانیان با بیش از یک دهه فعالیتدر برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری، غیرحضوری و مجازی به آدرس اینترنتی www.ac98.ir فعالیت می نماید. مدیر این مجموعه را جناب آقای مهندس محمد ادب آوازه میباشد و این آکادمی … ادامه یافت