گواهینامه eQual استرالیا

درباره شرکت  Equal Assurance

مأموریت Equal Assurance ، سنگ بنای نیروی اعتماد شما به توانایی سیستم مدیریتتان در دستیابی به خروجی مطلوب میباشد. رویکرد منحصر بفرد Equal Assurance ، این اطمینان را فراهم میسازد که Equal Assurance، راه خود را به نحوی ادامه دهد که همواره بعنوان شبکه ای پیشرو از مراکز ممیزی حرفه ای شناخته شود. مشتریان Equal Assurance میتوانند منتظر دریافت خدماتی حرفه ای باشند که نیازها و انتظارات آنها را برآورده میکند.

آنچه که موجب استحکام محور Equal Assurance میگردد، روابط بین افراد، نمایندگی ها، همکاران و مشتریان آن بر مبنای اهداف یکسان، ارزشهای مشترک و احترام میباشد.

EA، سابقه درخشانی در گستردگی و ورود به همه بخشهای صنعت دارد از جمله در صنعت معدن، تولید، ساختمان، حمل و نقل، مالی و بیمه، مدیریت دولتی، آموزش، سلامت و بهداشت. همچنین Equal Assurance دارای اکردیت های شناخته شده طبق توافقنامه چندجانبه (MLA) توسط بنیاد اعتباردهندگان بین المللی (IAF) میباشد.

 

 خدمات ممیزی و صدور گواهینامه

Equal Assurance خدمات ممیزی و صدور گواهینامه گستره ای از برنامه های تضمین مدیریت را ارائه میدهد از جمله:

 گواهینامه ISO 9001:

 گواهینامه ISO 9001، پیشروترین نوع گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت میباشد. این گواهینامه برای هر سازمانی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن مستمر الزامات مشتری و نیز تسهیل کننده بهبود بهره وری محیط کار هستند، زیربنای لازم را فراهم میسازد.

 گواهینامه ISO 14001:

 امروزه سازمان ها مسئولیت مشترکی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست بر عهده دارند. گواهینامه ISO 14001 برای سازمانهایی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن این الزامات زیست محیطی را هستند، بستر لازم را فراهم میسازد. سیستم مدیریت زیست محیطی، میتواند بصورت یکپارچه با سایر سیستمها مورد ممیزی قرار گیرد. 

  گواهینامه OHSAS 18001:

 محیط کار ایمن و سالم، یک محیط کار بهره ور میباشد. گواهینامه OHSAS 18001 برای سازمانهایی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و یا بهبود عملکرد آن میباشند، بستر لازم را فراهم میسازد. سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل، میتواند بصورت یکپارچه با سایر سیستمها مورد ممیزی قرار گیرد. 

 گواهینامه ISO 10002:

 ISO 10002 راهنمایی هایی را برای طراحی و اجرای یک فرایند اثربخش و کارا برای رسیدگی به شکایات در انواع سازمانهای تجاری یا غیرتجاری از جمله سازمانهایی که در زمینه تجارت الکترونیکی فعالیت دارند، فراهم میسازد. این استاندارد، مزایای بسیاری برای سازمان، مشتری های آن و سایر طرفهای ذینفع دارد. جهت اطمینان از یکپارچگی سیستم مدیریت، گواهینامه ISO 10002 به همراه گواهینامه سایر سیستمهای مدیریت صادر میگردد. 

 گواهینامه GMP و  ISO 22000:

سازمان هایی که در زنجیره مواد غذایی فعالیت میکنند، نسبت به فراهم آوردن شرایط و محیط مناسب تولید (GMP) مسئول بوده و تحلیل خطرات مواد غذایی و کنترل نقاط بحرانی (HACCP) سیستمی است که به ایمنی مواد غذایی کمک میکند. گواهینامه ISO 22000 برای سازمانهایی که بدنبال ایجاد اطمینان در توانایی برآورده کردن الزامات قانونی و ایمنی مواد غذایی هستند، بستر لازم را فراهم میسازد. 

سازمانهایی که موفق به اخذ و یا تمدید گواهینامه میشوند، میتوانند به لوگوی ذیربط آن گواهینامه (Q-Mark) دسترسی داشته و از آن برای امور تبلیغات و بازاریابی خود استفاده کنند.

مزایای اخذ گواهینامه از شرکت Equal Assurance:

انجام فعالیتهای ثبت و صدور گواهینامه از طریق نرم افزار بانک اطلاعاتیQdos، با امنیت بالا و بصورت on-line

دریافت تأییدیه پذیرش درخواست (Certificate of Application) پس از عقد قرارداد با اعتبار یکساله

امکان انجام ممیزی از راه دور (Remote Audit) و ممیزی الکترونیکی (Electronic Audit) طی شرایط خاص

انجام ممیزی توسط تیم ممیزی که صلاحیت آنها توسط Equal Assurance بررسی و تأیید شده است

تعیین سطح اطمینان (Confidence Level) سیستم مدیریت توسط تیم ممیز در گزارش ممیزی

امکان دسترسی به Qdosاز طریق اینترنت و دریافت گواهینامه بصورت pdf در هر زمان

امکان دسترسی عموم به اطلاعات مندرج در گواهینامه جهت احراز صحت گواهینامه برای طرفهای برون سازمانی از طریق وبسایت EA

امکان دریافت فایل لوگوی مربوط به گواهینامه اخذ شده (Q-MarkTM)جهت استفاده در تبلیغات، بروشورها و مدارک و…

دارا بودن بیمه نامه مسئولیت جهت پرداخت خسارت به سازمان در برابر خطای احتمالی تیم ممیزی

مزایای اخذ گواهینامه از شرکت Equal Assurance:

انجام فعالیتهای ثبت و صدور گواهینامه از طریق نرم افزار بانک اطلاعاتیQdos، با امنیت بالا و بصورت on-line

دریافت تأییدیه پذیرش درخواست (Certificate of Application) پس از عقد قرارداد با اعتبار یکساله

امکان انجام ممیزی از راه دور (Remote Audit) و ممیزی الکترونیکی (Electronic Audit) طی شرایط خاص

انجام ممیزی توسط تیم ممیزی که صلاحیت آنها توسط Equal Assurance بررسی و تأیید شده است

تعیین سطح اطمینان (Confidence Level) سیستم مدیریت توسط تیم ممیز در گزارش ممیزی

امکان دسترسی به Qdosاز طریق اینترنت و دریافت گواهینامه بصورت pdf در هر زمان

امکان دسترسی عموم به اطلاعات مندرج در گواهینامه جهت احراز صحت گواهینامه برای طرفهای برون سازمانی از طریق وبسایت EA

امکان دریافت فایل لوگوی مربوط به گواهینامه اخذ شده (Q-MarkTM)جهت استفاده در تبلیغات، بروشورها و مدارک و…

دارا بودن بیمه نامه مسئولیت جهت پرداخت خسارت به سازمان در برابر خطای احتمالی تیم ممیزی

اعتبار شرکت Equal Assurance:

با توجه به اینکه اعتبار گواهینامه های صادره از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد، ذیلاً مطالبی را در خصوص نحوه اعتبارسنجی گواهینامه های صادره بیان میدارد:

International Organization for Standardization یا ISO(سازمان بین المللی تدوین استاندارد) مرجع تدوین استانداردهای بین المللی میباشد.برای انتخاب یک نهاد گواهی دهنده (Certification Body)، ISO راهنمایی میکند که سازمان باید اعتبار نهاد گواهی دهنده را در International Accreditation Forum یا  IAF(مجمع اعتباردهی بین المللی) جستجو نماید. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به بخش Choosing a certification body در آدرس زیر:

http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm

اعضای IAF بر اساس نام کشورهای اعتباردهنده در وبسایت IAF فهرست شده اند. برای مثال با کلیک روی Australia & New Zealand، مشخصات نهادهای اعتباردهی استرالیا و نیوزلند (JAS-ANZ) و لینک وبسایت آنها نمایان میگردد، برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به آدرس زیر:

http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4

با کلیک روی لینک وبسایت هر نهاد اعتبار دهنده، شما به وبسایت مربوطه هدایت خواهید شد و در آنجا فهرست نهادهای گواهی دهنده هر نهاد، قابل ردیابی خواهد بود، برای مثال در بخش JAS-ANZ Register فهرست Accredited Bodies استرالیا نمایان خواهد شد؛ با کلیک در آدرس زیر، شما نام Equal را بعنوان یک نهاد گواهی دهنده معتبر در فهرست JAS-ANZ خواهید یافت:

http://www.jas-anz.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=44&Itemid=1

 

و با کلیک روی کلمه Equal، مشخصات نهاد گواهی دهنده Equal Assurance Pty Ltd از جمله وبسایت آن (www.equalassurance.com) نمایان خواهد شد و در این وبسایت نیز در بخش Our people روی نقشه ایران، شما نام و مشخصات شرکت  آزمونگر راویان مدیریت (ArmCert)، بعنوان نماینده رسمی و انحصاری Equal Assurance استرالیا را ملاحظه خواهید کرد.