همکاری با نهادهای معتبر

همکاری با نهادهای معتبر

آکادمی مجازی ایرانیان مفتخر است با مراجع و نهاد های معتبر علمی کشور مانند انجمن های علمی ثبت شده در وزارت علوم ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همکاری مستمر دارد.به زودی لیست کاملی از این نهاد ها در این پایگاه اینترنتی منتشر خواهد شد.